Privacy Policy Stichting Neeltje Pater

1. INLEIDING
We vinden de privacy van onze belangstellenden erg belangrijk. Daarom nemen we de verantwoordelijkheid voor de beveiliging van belangstellenden zeer serieus. Het doel van Neeltjes Privacybeleid is om bescherming te bieden bij:

a) Welke persoonlijke gegevens we verzamelen.
b) Waar we jouw gegevens vandaan halen.
c) Wat we met die gegevens doen.
d) Hoe we de gegevens opslaan.
e) Hoe wij omgaan met jouw gegevensbeschermingsrechten.
f) Het voldoen aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE

a) Voor- en achternaam, adres, e-mailadres, tijdzone en land.
b) Informatie over jouw gebruik van onze website.
c) Communicatie met ons uitgewisseld, via contactformulier op de webpagina, e-mails en sociale media.

3. VEILIGHEID VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

We handhaven commercieel redelijke fysieke, elektronische en procedurele beveiligingen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Alle persoonlijke gegevens die we over jou verzamelen, worden opgeslagen op de beveiligde servers van onze onderaannemers.

4. DELEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Jouw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met andere bedrijven of derden. De verzamelde gegevens worden alleen intern gebruikt voor doelgerichte communicatie.

5. COOKIES EN SITE-TRACKING

Onze website www.neetljepater.nl maakt gebruik van cookies om ons in staat te stellen onze service aan jou te verbeteren en bepaalde functies te testen en te verbeteren.

6. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd veranderen en eventuele wijzigingen in de verklaring zullen per e-mail persoonlijk aan jou worden meegedeeld.

7. JOUW RECHTEN

Je kunt de gegevens die je hebt verstrekt controleren, aanvullen of bijwerken door naar uw ‘update your preferences’ te gaan in onze nieuwsbrief. Je kunt je ook op ieder gewenst moment afmelden door in onze nieuwsbrief op ‘Unsubscribe from this list’ te klikken.

8. NEEM CONTACT MET ONS OP

Als je vragen hebt over ons privacybeleid of onze behandeling van jouw persoonsgegevens in het algemeen, stuur dan een e-mail naar info@neeltjepater.nl.